Sao diễn đàn lỗi tùm lum hết vậy?

Discussion in 'Hướng dẫn, góp ý' started by http://vncontainers.com, Jul 4, 2016.

  1. @Admin vào xem thế nào mà diễn đàn lỗi tùm lum, khung post bài tràn cả vào lề, ko post được. hic

    Tốt nhất là bạn nên hoặcChia sẻ trang này thôi