Để không xảy ra nợ xấu từ việc cho vay thế chấp

Discussion in 'Thông tin tin tức' started by conti, Mar 7, 2018.

  1. rogmanoli New Member

    hình thức cho vay không cần tài sản luôn ẩn chứa nhều rủi ro, vì không có gì để đảm bảo ràng buộc

    Tốt nhất là bạn nên hoặc  2. gustavo New Member

    muốn cho vay theo kiểu này cần phải có sự tin tưởng, cũng như quản lí được các giấy tờ tùy thân của người vay

    Tốt nhất là bạn nên hoặcChia sẻ trang này thôi