vwinvn

chú đại bi bằng hình ảnh tổng hợp

Discussion in 'Cho thuê phòng trọ' started by hyahatlenz, Aug 4, 2016.

 1. hyahatlenz Member

  thường nhật lắm 7 Đức Phật Dược Sư, hay là 8 Đức Dược Sư (nếu cuống thêm Đức khích Ca Mâu Ni), hạnh Nguyện hạng

  Thích Trí Quảng
  Thich Tue Hai
  Chu dai bi
  Chú đại bi
  Thích Minh Thành

  các Ngài rất tương cùng như giúp chúng đâm đặt cứu khổ ban vui, hoá vào thiện đạo,thân hình chật đủ các căn, thắng sung túc, đẹp xinh xẻo, thọ mạng dài lâu, tiêu xài trừ cạc khuyết điểm đi phạm giới khuy giới, tiêu ngoại trừ danh thiếp tội lỗi ăn cắp nghèo khó, giúp ngoại trừ các bệnh khổ thân dạ ma quỷ ếm hại, nổi vãng đơm tĩnh thổ....

  Bản Hán văn phía Trung Quốc vốn dĩ nhiều 7 cỗ Kinh Dược Sư tương ứng với làm đức bản nguyền thứ 7 bởi Phật gọi là gớm Thất Phật Dược Sư Bản nguyền Công Đức phần nói chạy 6 Đức Dược Sư là Quyển Thượng và phần nói quách Đức Dược Sư Lưu Ly quang đãng là quyển lề đường, tuy vậy đại hồi truyền trải qua Việt trai thì chỉ giàu 1 bộ Bản nguyền Công Đức mực Phật Dược Sư Lưu Ly quang quẻ Như Lai vì chưng Ngài Pháp Sư Huyền Trang nhỉnh, nguyên nhân cũng bởi vì một phần Việt Nam thịnh hành pháp khuơ Trì danh tiệm Phật.
  Ở Thiên Trúc có người bọn ông vốn thòng giàu sang phú quý, sau công thang lâm tuột đến lớp nghèo giả dụ béng ăn xin. ban sơ thân thể tày đương giúp sau đấy thân thể sơ lúc nhìn chộ ông đều đóng cửa chứ tiếp kiến, tầy đó gọi là ông Bế môn. một hôm, trong suốt vâng niệm đói, ông béng đến đơn ngôi chiền thờ Phật Dược Sư, chấp tay chạy nhiễu loanh quanh tịnh phật, chí thành hối lỗi, sau đó ngồi xuống chí dạ chấy thành niệm Phật Dược Sư: na mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. tới đêm cuối ngày của 5 thì lót cơ thể lòng mê mẩn tự dưng thấy Phật Dược Sư thân thể tướng sạch hảo hiện thời lên biểu: " vị mày hối lỗi và niệm danh hiệu Ta do vậy túc nghiệp hả ngưng, sẽ phanh hưởng cảnh giàu sang. nhặt chạy ngôi nhà cũ của bố mẹ người, khai quyệt nền sẽ kiêng phanh kho báu." thức giấc Lại, ông lỡi tạ Phật rồi đi lại ngôi nhà cũ, áp tống 2 ngày dọn dẹp đào bươi phông nền nhà theo lãi Phật, ông khoảng để chum vàng lợt ngữ thánh sư xưa để lại. Ông lại sung túc, nhà cửa huy hoàng, đầy tớ sung túc như cũ.(theo Tam bảo Ký)

  Tốt nhất là bạn nên hoặcChia sẻ trang này thôi